Sunday, 10 April 2011

Trần Tiến Dũng
Trần Tiến Dũng

(1958 - ........) Gò Công
Nhà thơ, Nhà báo

                                                                                                                       
Một ngón chuột tha


Tác Phẩm


Khởi Động
(1997)

Hiện
(2000)

Bầu Trời Lông Gà Lông Vịt
(tập thơ) 2003

Mây Bay Là Bay Rồi (tập thơ)

Hai Đóa Hoa Trên Trán Cho Công Dân Hạng Hai. 2006Và nhiều truyện ngắn, thơ, tùy bút đã đăng trên Tiền Vệ, Talawas.


*


Tham khảo thêm về tác giả Trần Tiến Dũng:

Blog Trần Tiến Dũng


(Studio Phan Nguyên 2010)

Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn (Việt Nam)
Trở về 

MDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.

MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.