Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Nguyễn Trong Khôi

 Nguyễn Trọng Khôi
(1947- ........) Vĩnh Phú

Họa Sĩ Từ đó phát sinh
*
Trong xã hội loài người, mọi tiếng nói, ngôn ngữ có thể khác nhau duy chỉ có tiếng khóc và nụ cười là không thể khác được.
 Hội họa là bộ môn nghệ thuật đứng trên mọi thái độ, mọi quan điểm mang màu sắc chính trị; nó không có biên cương, giới hạn. Hội họa có tiếng nói không cần phải chuyển dịch; đó là thứ ngôn ngữ chung và vì thế tác phẩm hội họa luôn mang tính nhân loại. Hội họa cũng không có giai cấp. Một ông vua và một người ăn mày khi đứng trước giá vẽ, họ đều bình đẳng.
(NTK trả lời phỏng vấn của Triều Hoa Đại)
Nguyễn Trọng Khôi tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định, Sài Gòn (Việt Nam). 
Từ 1971 - 1975 vẽ bìa sách và minh họa cho nhà xuất bản Vàng Son, Việt Nam 
Định cư tại Mỹ từ năm 1988 và vẽ minh họa cho báo Người Việt Dayly News, Westminter, California.
Triển lãm cá nhân đầu tiên tại Boston năm 1991.

Tiểu sử

Tác phẩm tiêu biểu
AbstractFigure
Still LifePortraits
Landscape

Stone and Rocks

Marbles

Les feuilles mortes
Lời việt : Nam Dao - Ngàn lá chết

Phối âm và hát : Nguyễn Trọng Khôi

Glass

Tham khảo thêm về tác giả Nguyễn Trọng Khôi
Nguyễn Anh Văn: 
Nguyễn Trọng Khôi qua sắc thái và âm thanh
Trần Doãn Nho:
 Nguyễn Trọng Khôi, một đôi điều ...
Lạc Việt Gallery  June / 2002
Trần Doãn Nho:
 Tranh Tĩnh Vật
Trần Nghi Hoàng:
 Bí Ẩn của Sự Sống và Hơi Thở Thơ trong tranh Nguyễn Trọng Khôi
Triều Hoa Đại: 
Thu đi cho lá vàng bay ...
Lâm Văn Sang: 
Nguyễn Trọng Khôi trong thế giới màu hồng
Old paintings (1975 - 1990)


Và  Nguyễn Trọng Khôi ... Nhạc sĩ
Ca Khúc
Nguyễn Trọng Khôi 
Năm 19, 20 tuổi


Văn Cao & Nguyễn Trọng Khôi

Nguyễn Quốc Trụ & Nguyễn Trọng Khôi

Nguyễn Tôn Nhan & Nguyễn Trọng Khôi

Nguyễn Trọng Khôi & Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Trọng Khôi & Trương Vũ
Nguyễn Trọng Khôi & Phan Nhật Nam
Phạm Duy & Nguyễn Trọng Khôi

Trịnh Công Sơn & Nguyễn Trọng Khôi

Phan Nguyên , Nguyễn Trọng Khôi, Trần Hậu Tuấn
Chân Phương, Trần Doãn Nho, Lê Duyên (chủ tiệm), 
Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Huệ Chi
Nguyễn Tấn Đức (Chủ gallery), Nguyễn Trọng Khôi, Đinh Cường,
Trương Vũ, Phạm Cao HoàngChân dung Phan Nguyên

Website  Nguyễn Trọng KhôiTrở về MDTG là một webblog mở để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.