Tuesday, 5 February 2019

Phạm Nguyên Trường

Phạm Nguyên Trường
(1951 Thái Nguyên .....)


Tên thật: Phạm Duy Hiển
Bút danh khác: Phạm Minh Ngọc
Dịch giả


Sinh: 1951, 
Quê quán: xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô: 1975. Từ năm 1975 đến 1985 là bộ đội. Từ năm 1985 sống và làm việc tại Vũng Tàu. Chuyên dịch sách và báo từ tiếng Anh, tiếng Nga sang tiếng Việt về nhiều lĩnh vực khoa học kinh tế, xã hội và chính trị. 
Đoạt giải thưởng Phan Châu Trinh về dịch thuật năm 2012, giải Sách hay 2015 do Viện IRED và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao tặng, giải sách hay năm 2017 do Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam trao tặng. 

Khi ta còn thấp thoáng ở giữa đời
Mọi lời bàn mới chỉ là một nửa
Vũng Tàu 5/3/2019
Tác phẩm đã xuất bản:

1
Đường về nô lệ

 (The Road to Sefdom - Friedrich August von Hayek)
dịch từ nguyên bản tiếng Anh
nhà xuất bản Tri thức, 2009.

2
Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội
(Демосратия - государство и общество –Tập thể tác giả), dịch từ nguyên bản tiếng Nga
nhà xuất bản Tri thức, 2009.


3
Về trí thức Nga

Tập tiểu luận, dịch từ nguyên bản tiếng Nga
Nxb Tri Thức, 2009


4
Lược khảo Adam Smith
(Adam Smith: a Primer – Eamonn Butler)
dịch từ tiếng Anh
nhà xuất bản trí thức, 2010.


5
Trại súc vật
(Animal Farm – George Orwell)
dịch từ tiếng Anh
Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.6
Giai cấp mới
dịch từ tiếng Nga
Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.


7
Thị trường và đạo đức
(tập tiểu luận), dịch từ tiếng Anh
nhà xuất bản tri thức, 2012.8
Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660-1783
(The Influence of Sea Power Upon History: 1660–1783, Alfred Mahan)
dịch từ nguyên bản tiếng Anh
nhà xuất bản tri thức, 2012.


9
 Catalonia -Tình yêu của tôi
(Homage to Catalonia – George Orwell)
dịch từ nguyên bản tiếng Anh
NXB Lao Động, 2013.


10
 Chủ nghĩa tự do truyền thống
(Liberalismus – Ludwig von Mises)
dịch từ tiếng Anh
NXB TT, 2013.11
Các nhà vô địch ẩn danh của thế kỉ XXI
(Hidden Champions of the Twenty-First Century: Success Strategies of Unknown World Market Leaders - Hermann Simon)
dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013.

12
Vòng tròn ma thuật
(Darkness at Noon - Arthur Koestler)
dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010


13
 Quyền lực của kẻ không quyền lực
(Tập tiểu luận - Vaslav Havel)
dịch từ tiếng Anh Nhà xuất bản giấy vụn, 2013


14
Các mô hình quản lí nhà nước hiện đại
(Models of democracy – David Held)
dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013.15
 Lược khảo Ludwid von Mises
(Ludwid von Mises - a Primer, Eamonn Butler)
dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản Tri thức, 2014.


16
 Là người Nhật
(Быть японцем)
dịch từ nguyên bản tiếng Nga
nhà xuất bản Tri thức, 2014.


17
 Bàn về dân chủ
(On Democracy – Robert Dahl)
dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản Giấy vụn, 2015


18
Công giáo Việt Nam từ đế chế đến quốc gia
(Catholic Vietnam: A Church from Empire to Nation – Charles Keith)
dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản Người Việt Books, 2016.


19
 1984
(1984 – George Orwell)
dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản giấy vụn, 2016


20
Lựa chọn công
(Public Choice: A Primer – Eamonn Butler)
dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản Tri thức, 2017.21
 Kinh tế học cấm đoán
(The Economics of Prohibition - Mark Thornton)
dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản Thế giới, 2017.
22
 Chủ nghĩa cộng sản
dịch từ tiếng Anh
Nxb Giấy Vụn, 2017
Tham khảo thêm về dịch giả Phạm Nguyên TrườngVăn Việt trò chuyện cùng dịch giả P.N.T
https://www.youtube.com/watch?v=221yQfy_T4w
Facebook

Phạm Nguyên Trường & Dịch giả Dương Tường
Nhà thơ, Dịch giả Hoàng Hưng, .....  & PNT
PNT & Gs Chu Hảo 
PNT , nhà văn Nguyễn Viện, nhạc sĩ Trần Tiến, Dịch giả Hiếu Tân Tiết Hùng Thái

Dịch giả Thiếu Khanh & PNT


Nhà thơ Hoàng Hưng, Nhà thơ Ly Hoàng Ly, Giáo sư Hoàng Dũng, Dịch giả Thiếu Khanh & PNT


Ts Nguyễn Quang A, Ts Vũ Trọng Khải, Ngô Kim Hoa & PNT


Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Dịch giả Thiếu Khanh, PNT, .......?


PNT & nhà thơ Bùi Chát


Một buổi phát giải thưởng Văn Việt
Trở về

MDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.

MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.