Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960)
Nguyễn Huy Tưởng

(1912 - 1960) Bắc Ninh
Hưởng dương 48 tuổi
Nhà văn, nhà viết kịch.Tác phẩm được nhiều người biết đến:

Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì, Bắc Sơn, Sống mãi với thủ đô.

Tiểu sử

Nguyễn Huy Tưởng sinh ngày 6 tháng 5 năm 1912 trong một gia đình nho giáo ở làng Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.

Năm 1930, ông tham gia các hoạt động yêu nước của thanh niên học sinh ở Hải Phòng. Năm 1935 ông làm thư ký nhà Đoan (Thuế quan) ở Hải Phòng, sau đó quay về Hà Nội. Năm 1938 ông tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ và phong trào hướng đạo sinh ở Hải Phòng. Năm 1943 ông gia nhập nhóm Văn hóa cứu quốc bí mật và được bầu làm Tổng thư ký Hội Truyền bá Quốc ngữ Hải Phòng. Sau đó ông tiếp tục hoạt động ở Hà Nội, Nam Định và Phúc Yên.

Tháng 6 1945, Nguyễn Huy Tưởng tham gia ban biên tập tạp chí Tiên Phong của Văn hóa cứu quốc. Tháng 8 năm đó, Nguyễn Huy Tưởng đi dự Đại hội quốc dân ở Tân Trào. Ông còn là đại biểu văn hóa cứu quốc, giúp biên tập các tờ báo Cờ giải phóng, Tiên Phong. Tiếp đó ông giữ chức vụ Tổng thư ký Ban Trung ương Vận động đời sống mới. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Huy Tưởng trở thành người lãnh đạo chủ chốt của Hội văn hóa cứu quốc.

Nguyễn Huy Tưởng là đại biểu Quốc hội khóa 1 năm 1946. Tháng 4 năm đó, vở kịch Bắc Sơn của ông được công diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội đem lại thành công lớn. Tháng 7, ông được bầu là Phó thư ký Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam. Tháng 12 năm 1946, toàn quốc kháng chiến, ông tổ chức và đưa Đoàn văn hóa kháng chiến lên Việt Bắc. Tiếp tục hoạt động văn hóa, ông là ủy viên Thường vụ Hội Văn nghệ Việt Nam, thư ký toà soạn Tạp chí Văn nghệ và tham gia tiểu ban Văn nghệ Trung ương Đảng.

Năm 1951, ông tham gia chiến dịch biên giới. Trong hai năm 1953, 1954 ông công tác giảm tô trong cải cách ruộng đất. Sau hòa bình 1954, ông làm Uỷ viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 1. Ông là người sáng lập và là giám đốc đầu tiên của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Nguyễn Huy Tưởng mất ngày 25 tháng 7 năm 1960 tại Hà Nội. Năm 1995, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội đã đặt tên cho một đường phố của thủ đô là đường Nguyễn Huy Tưởng. Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996.


Tác phẩm

Tiểu thuyết1
Đêm hội Long Trì
Đêm hội Long Trì.jpg
(1942)2
An Tư công chúa
(1944)3
Truyện Anh Lục
(1955)4
Bốn năm sau
(1959)5
Sống mãi với Thủ Đô
(1961)6
Lá cờ thêu sáu chữ vàng về Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản

Kịch7
Vũ Như Tô
(1943)

8
Cột đồng Mã Viện
(1944)


9
Bắc Sơn
(công diễn 6 tháng 4 1946)

10
Những người ở lại
(1948)

11
Anh Sơ đầu quân
(tập kịch, 1949)


12
Lũy hoa
(1960)


Truyện và ký sự:13
Truyện phim Lũy hoa
(1961)
14
Ký sự Cao Lạng
(ký, 1951)

15
Chiến sĩ ca-nô

16
An Dương Vương xây thành ốc

17
Truyện anh Lục

18
Tìm mẹ

19
Lá cờ thêu sáu chữ vàng...

20
Ngoài ra, năm 2006 NXB Thanh Niên tập hợp nhật ký của ông và phát hành với tên Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng.

Tô Hoài & Nguyễn Huy TưởngNguyễn Đình Thi & Nguyễn Huy TưởngNguyễn Huy Tưởng khi làm báo Văn nghệ, báo Cứu quốc.
Từ trái:Tô Hoài, Xuân Thủy, Nguyễn Huy Tưởng và Nam CaoĐứng từ phải sang: Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Trung Thông (cúi), Chế Lan Viên, Nguyễn Xuân Sanh, ..?..., ...?...
Ngồi từ phải sang: Nam Cao, ..?...., Kim Lân, Nguyễn Đình ThiTrái: Ngô Tất Tố, Nguyễn Xuân Sanh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Thế Lữ, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân.
Việt bắc
Trở về MDTG là một webblog mở để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả. 
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.