Friday, 8 April 2016

Đào Anh Khánh
Đào Anh Khánh
(1959 - .......) Hà Nội

Nghệ sỹ thị giác

Graduated from the Hanoi Police Academy, 1981.

Graduated from the Hanoi Industrial Arts Academy, 1990.
Member of Vietnam Fine Arts Association


Trở về MDTG là một webblog mở để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.