Saturday, 28 February 2015

Vũ Quần Phương


Vũ Quần Phương
(1940 - ........) Hà Nội

Bút danh khác: Ngọc Vũ, Phương Viết
Tên thật: Vũ Ngọc Chúc
Nhà thơ, Nhà báo, Nhà phê bình văn học

Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa rồi làm bác sĩ 2 năm trước khi chuyển sang làm thơ, phê bình văn học.

Nguyên Trưởng ban biên tập văn học (NXB Văn học).

Nguyên Chủ tịch Hội văn nghệ Hà Nội, Tổng biên tập báo Người Hà Nội.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà Văn Việt Nam, Phó Tổng biên tập tạp chí Văn chương Việt Nam bằng tiếng Pháp.

Đại biểu Quốc hội khóa IX

Ngoài làm thơ và viết phê bình văn học, ông còn dịch thơ đăng trên các sách, báo và tạp chí văn học.

Ông được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Tác phẩm đã xuất bản


Cỏ mùa xuân 
(1966)Hoa trong cây 
(1977)Những điều cùng đến 
(1983)Đợi 
(1988)Vầng trăng trong xe bò 
(1988)Vết thời gian 
(1996)Quên chữ... quên câu 
(2000)Giấy mênh mông trắng 
(2003)Chỗ ấy sóng... 
(2008)