Tuesday, 5 November 2013

Song Thao

Song Thao

Tên thật: Tạ Trung Sơn
(01/08/1938 - ....... ) Hà Nội
Nhà văn
Mực đen giấy trắng đời thừa
Phóng tay ta cứ viết bừa cho vui

Canada 08/2013


SONG THAO

Tên thật: Tạ Trung Sơn

Sanh ngày 1 tháng 8 năm 1938 tại Hà Nội.

Học Trung Học Dũng Lạc (Hà Nội), Chu Văn An (Saigon), Đại Học Văn Khoa (Saigon).

Tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa, 1964.

Từ 1959 đến 1975 cộng tác với các nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san, nguyệt san tại Saigon: Văn Học, Thời Nay, Thời Việt, Đời Nay, Tìm Hiểu, Thăng Tiến, Con Ong.
Định cư tại Montreal, Canada, từ năm 1985.
Khởi viết truyện ngắn từ năm 1991.
Đã có bài trên các tạp chí:: Phố Văn, Làng Văn, Nắng Mới, Sóng Văn, Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Wordbridge, Sống.
Tác phẫm đã xuất bản


1
Bỏ Chốn Mù Sương


2

Đong Đưa Cuộc Tình

3

Còn Đó Bóng Hình

4

Chân Mang Giày Số 6

5

Cuối Ngày, Một Lần Ngồi Lại

6

Bên Lưng Những Con Chữ

( Văn Mới, Gardena, 2003 )


7

PHIẾM 1

(Văn Mới, Gardena, 2005)

(Tái bản lần thứ nhất - Nhân Ảnh, Toronto, 2006))

(Tái bản lần thứ hai - Nhân Ảnh, Toronto, 2008)

(Tái bản lần thứ ba - Nhân Ảnh, Toronto, 2015)


8
PHIẾM 2
(Văn Mới, Gardena, 2005)
(Tái bản lần thứ nhất - Nhân Ảnh, Toronto, 2006)
(Tái bản lần thứ hai - Nhân Ảnh, Toronto, 2008)


9
PHIẾM 3
(Nhân Ảnh, Toronto, 2006)
(Tái bản lần thứ nhất - Nhân Ảnh, Toronto, 2008)


10
CHỐN CŨ
(Nhân Ảnh, Toronto, 2006)11
PHIẾM 4
(Nhân Ảnh, Toronto, 2007)


12
PHIẾM 5
(Nhân Ảnh, Toronto, 2008)


13
PHIẾM 6
(Nhân Ảnh, Toronto, 2008)


14
PHIẾM 7
(Nhân Ảnh, Toronto, 2009)


15
To the Top of Whistler
(Nhân Ảnh, Toronto, 2009)


16
PHIẾM 8
(Nhân Ảnh, Toronto, 2010)


17
PHIẾM 9
(Nhân Ảnh, Toronto, 2011)


18
PHIẾM 10
(Nhân Ảnh, Toronto, 2011)


19
PHIẾM 11
(Nhân Ảnh, Toronto, 2012)


20
PHIẾM 12
(Nhân Ảnh, Toronto, 2012)


21
PHIẾM 13
(Nhân Ảnh, Toronto, 2013)


22
Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao – Tập I
(Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2013)


23
Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao – Tập II
(Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2013)


24
Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao – Tập III
(Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2014)


25
PHIẾM 14
(Nhân Ảnh, Toronto, 2014)


26
PHIẾM 15
(Nhân Ảnh, Toronto, 2014)


27
PHIẾM 16
(Nhân Ảnh, Toronto, 2015)


28
PHIẾM 17


29
PHIẾM 18


30
PHIẾM 19Đã góp truyện trong các tuyển tập:- Hai Mươi Người Viết Tại Canada
( Nắng Mới, Montreal, 1995)


- Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995
( Đại Nam, Glendale, 1995)


- Tuyển Tập Truyện Ngắn Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995
(Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Hoa Kỳ, 1995)


- Nhà Thơ Và Nhà Văn Hải Ngoại: 1975-2000
(Đại Học Đông Nam, Houston, 2000)


- Thơ Văn Hải Ngoại Năm 2000
( Văn Mới, Los Angeles, 2000).
Phỏng Vấn
Truyện Thật Ngắn


Viết Cho Bè Bạn
Nguồn:

Trở về