Sunday, 3 January 2016

Nguyễn Hưng Quốc
Nguyễn Hưng Quốc

Tên thật: Nguyễn Ngọc Tuấn
(1953 - .........) Quảng Nam
Nhà phê bình văn học
Giáo sư chủ nhiệm Ban Việt Học tại Đại học Victoria, Úc.


Con cóc trong hang


 “ Tôi có lên tiếng phê phán chuyện này chuyện kia thì cũng từ góc độ của một nhà trí thức với thiện chí làm thế nào để xây dựng đất nước mình, văn học mình, văn hóa mình mỗi ngày một tốt hơn.” 

NHQ


Tiểu sử 


Nguyễn Hưng Quốc tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn vượt biên khỏi Việt Nam năm 1985, đầu tiên sang Pháp, sau đó định cư tại Úc từ năm 1991. Đã tốt nghiệp ngành sư phạm tại Việt Nam, sau đó lấy bằng tiến sĩ văn học tại đại học Victoria, Úc. Tại đại học Victoria, ông giảng dạy về ngôn ngữ, văn học, văn hóa và chiến tranh Việt Nam. Nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và  hiện đồng chủ bút trang Tiền Vệ (2002~).

Ngoài ra ông còn hợp tác với một số tạp chí văn học hải ngoại như Văn, Văn Học, Hợp Lưu.v.v. và có trang blog Nguyễn Hữu Quốc blog trên trang mạng VOA tiếng Việt bình luận về chính trị.

Tác phẩm đã xuất bản:
1

Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam
 (Quê Mẹ, Paris, 1988)


2
Nghĩ về thơ
(Văn Nghệ, California, 1989)


 3
Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản
(Văn Nghệ, California, 1991 & 1996)


4
Võ Phiến
(Văn Nghệ, California, 1996)


5
Thơ, v.v… và v.v…
(Văn Nghệ, California, 1996)


6
Văn học Việt Nam từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại
(Văn Nghệ, California, 2000)


 7
Văn hoá văn chương Việt Nam
(Văn Mới, California, 2002)


8
Sống với chữ
(Văn Mới, California, 2004)
9
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác

(Văn Mới, California, 2006)


10
Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học

(Văn Mới, California, 2007)


11
Phản tỉnh và phản biện

12
Socialist Realism in Vietnamese Literature
(VDM, Germany, 2008)13
 Viết vu vơ
Nxb Người Việt 201414
Những ý nghĩ rời
Nxb Người Việt 2014
15
Sống Và Viết ỏ Hải Ngoại

16
17Nguyễn Hưng Quốc blog
VOA Tiếng ViệtBài viết của Nguyễn Hưng Quốc: Đôi Nét về Võ Phiến 
Nhận định 3.3.2015


Khảo luận 3.12.2014


Giới thiệu 11.11.2014


Nhận định 8.11.2014


Nhận định 12.10.2014


Nhận định 23.7.2014


Nhận định 3.7.2014


Nhận định 28.3.2014


Phê bình 16.12.2013Nhận định 11.12.2013


Nhận định 15.10.2013


Phê bình 22.7.2013


Tiểu luận 6.9.2012


Tiểu luận 5.9.2012


Tạp bút ..2009


Tạp bút ..2003


Nguyễn Hưng Quốc trên Tiền Vệ

Nhà văn Võ Phiến & Nguyễn Hưng Quốc
Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Võ Quốc Linh
Nguyễn Hưng Quốc, Trương Vũ, Hoàng Ngọc Tuấn
Nguyễn Hưng Quốc
tranh Trương Vũ
Trở về


MDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.