Friday, 15 August 2014

Lại Nguyên Ân

Lại Nguyên Ân
(1945 - .......) Hà Nam

Bút danh khác : 
Vân Trang , Ngân Uyên, Tam Vị , Nghĩa Nguyên.
Quê quán làng Phù Đạm xã Phù Vân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. 
Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1968.
Biên tập sách văn học nhà xuất bản Tác Phẩm Mới 
(nay là nxb. Hội Nhà Văn).
Hội viên Hội nhà văn VN.
Hoạt động chủ yếu là phê bình, nghiên cứu văn học, biên dịch thông tin lý luận văn hoá văn nghệ. 
Có bài đăng báo từ  1972.

Lại Nguyên Ân

Học hàm học vị: Cử nhân (1968)
(1945 - .......) Hà Nam

Email: lainguyenan@gmail.com


 

7.    Chức vụ và nơi công tác: nguyên Biên tập chính, Nxb. Hội Nhà Văn, Hà Nội (nghỉ hưu từ tháng 12/2007)

8.    Quá trình học tập và công tác:

- 1964 - 68: học ngành ngữ văn, khoa Khoa học xã hội (từ 1965 đổi thành khoa Ngữ văn), trường Đại học tổng hợp Hà Nội. Tháng 6/1968 tốt nghiệp với luận án về văn học sử Việt Nam hiện đại (“Những cơ sở lý luận của sự hình thành chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn học Việt Nam hiện đại”, người hướng dẫn: Phan Cự Đệ, người phản biện: Lê Đình Kỵ), đạt 5/5 điểm.

- từ 1/1/1969 đến 15/12/1969: các bộ tư liệu, phòng tư liệu, tạp chí “Học tập”, Hà Nội.

- từ tháng 10/1070 đến 30/8/1977: giáo viên môn ngữ văn, tổ giáo viên các môn văn hóa, trường Trung học thương nghiệp của Bộ Nội thương, trụ sở ở huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây.

- từ 1/9/1977 đến 30/11/2007: biên tập viên sách văn học, Nxb. Tác phẩm mới (từ 1990 đổi thành Nxb. Hội nhà văn) thuộc Hội nhà văn Việt Nam.

- từ 1/12/2007 đến nay: Nghỉ hưu.  

9.    Các hướng nghiên cứu chính:

- các vấn đề lý luận văn học

- các vấn đề lịch sử văn học Việt Nam hiện đại (từ đầu thế kỷ XX đến hiện tại)


10. Các công trình tiêu biểu:


TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN:

Loại sách phê bình, tiểu luận, nghiên cứu văn học: Văn học và phê bình  
(1984)

Một thời đại mới trong văn học  
(1987, 1995) 

Sống với văn học cùng thời  
(1997, 2003)

Đọc lại người trước, đọc lại người xưa 
(1998) 

Từ điển văn học Việt Nam, từ nguồn gốc đến hết thế kỷ XIX  
(1995, 1997, 1999, 2001, 2005) 

Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết “Giông tố” 
(2007) 

Mênh mông chật chội… 
(2009)


Loại sách sưu tầm biên soạn tư liệu văn học sử VN:


 
Nguyễn Minh Châu
con người và tác phẩm
 (1990) 

Văn học 1975-1985:
tác phẩm và dư luận 
(1997) 

Vũ Trọng Phụng
tài năng và sự thật
 (1992, 1997) 

Vũ Trọng Phụng
con người và tác phẩm 
(1994) 

Thi sĩ Hồ Dzếnh
 (1993) 

Hồ Dzếnh
một hồn thơ đẹp 
(2001) 

Nhà văn Việt Nam: Chân dung tự hoạ 
(1995) 

Sưu tập trọn bộ “Tiên phong” 1945-46 
(2 tập: 1996) 

Sưu tập “Văn nghệ” 1948-1954

 (7 tập: 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006) 

Lê Thanh: Nghiên cứu và phê bình văn học 
(2001) 

Vũ Trọng Phụng: Chống nạng lên đường
 (2001, 2004) 

Thơ mới 1932-1945: tác giả & tác phẩm 
(1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004)

 Trần Đình Hượu: Các bài giảng về tư tưởng phương Đông 
(2001, 2002)

Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1928
 (2003)

Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1929 
(2005)

Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1930 
(2005) 

Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1931 
(2007)

Phan Khôi: Viết và dịch Lỗ Tấn 
(2007)

Tác phẩm Hoàng Cầm 
(Q.1: Thơ; Q.2: Truyện thơ. Kịch; Q.3: Văn xuôi)
(2002-2003)

 Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ “Việt Bắc” 
(2005)

 Vũ Bằng: Các tác phẩm mới tìm thấy 
(2010)

 Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1932
 (2010)

 Hoàng Cầm, hồn thơ độc đáo
 (2011) 

Lưu Trọng Lư: Tác phẩm: Truyện ngắn, tiểu thuyết
 (2011)


Loại sách dịch và biên dịch:
 


Số phận của tiểu thuyết 
(1983)

 Số phận lịch sử của chủ nghĩa hiện thực 
(1980, 1981)

 Sáng tạo nghệ thuật, hiện thực, con người
 (1984, 1985)

 Cơ sở lý luận văn học
 (1985, 2000)

 Từ điển thuật ngữ văn học
 (1992, 1997, 1999, 2000, 2006, 2007, 2009)

 150 thuật ngữ văn học
 (1999, 2003, 2004, 2009)

 Từ điển văn học, bộ mới
 (2004)

 Bách khoa tri thức phổ thông
 (2000, 2003, 2007)

 Các khái niệm và thuật ngữ của các trường phái nghiên cứu văn học ở Tây Âu và Hoa Kỳ thế kỷ XX  
(2003)

 Văn học hậu hiện đại thế giới. Những vấn đề lý thuyết 
(2003)
Tham khảo thêm về tác giả Lại Nguyên Ân


MDTG là một webblog mở để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.