Saturday, 15 November 2014

Trương Đình Quế (1939 - 2016)

Trương Đình Quế
(1939 - 2016)
Hưởng thọ 77 tuổi
Điêu khắc gia, Họa sĩ
Dấu tay Trương Đình Quế

Trương Đình Quế & Phan Nguyên

Trở về
 


MDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.

MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.