Saturday, 30 January 2016

Ann Phong


Ann Phong


Ann Phong

Ann Phong was born in Saigon, Vietnam, and settled in Southern California in 1982.

In 1995, she received her Master of Fine Art degree from California State University at Fullerton. Ann has actively participated in more than 50 solo and group shows in galleries and museums, and her work has been widely exhibited in Los Angeles, Orange County, San Jose, Oakland, San Francisco, Houston, Vancouver, Paris, Thailand and as far as Japan.

Phong currently teaches art at California State University Pomona. She has also been invited to speak by many high schools, colleges, universities, galleries and museums on the subject of her own work and work of other Vietnamese American artists.For additional information download her resume here.


Mời xemTrở về


Danh Sách Tác Giả

Chân Dung Văn Nghệ Sĩ

Emprunt Empreinte
MDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.
MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.