Tuesday, 5 November 2013

Song Thao

Song Thao
Tên thật: Tạ Trung Sơn
(1938 - ....... ) Hà Nội

Nhà văn
Mực đen giấy trắng đời thừa
Phóng tay ta cứ viết bừa cho vui

Canada 08/2013Trở về