Thursday, 15 January 2015

Văn Dương Thành

Văn Dương Thành
(1951 - .......) Phú Yên

Họa sĩ


Đôi bàn tay biểu hiện thật nhiều về mỗi con người


Văn Dương Thành
Họa sĩ


Trở vềMDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.

MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.