Sunday, 1 April 2012

Nguyễn Trọng Khôi






















Nguyễn Trọng Khôi
(1947- ........) Vĩnh Phú

Họa Sĩ 



































Từ đó phát sinh




*




Trong xã hội loài người, mọi tiếng nói, ngôn ngữ có thể khác nhau duy chỉ có tiếng khóc và nụ cười là không thể khác được.
 Hội họa là bộ môn nghệ thuật đứng trên mọi thái độ, mọi quan điểm mang màu sắc chính trị; nó không có biên cương, giới hạn. Hội họa có tiếng nói không cần phải chuyển dịch; đó là thứ ngôn ngữ chung và vì thế tác phẩm hội họa luôn mang tính nhân loại. Hội họa cũng không có giai cấp. Một ông vua và một người ăn mày khi đứng trước giá vẽ, họ đều bình đẳng.
(NTK trả lời phỏng vấn của Triều Hoa Đại)








Nguyễn Trọng Khôi tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định, Sài Gòn (Việt Nam). 
Từ 1971 - 1975 vẽ bìa sách và minh họa cho nhà xuất bản Vàng Son, Việt Nam 
Định cư tại Mỹ từ năm 1988 và vẽ minh họa cho báo Người Việt Dayly News, Westminter, California.
Triển lãm cá nhân đầu tiên tại Boston năm 1991.


Tiểu sử

















Tác phẩm tiêu biểu












Abstract









































































































































































































































































































































































Figure
















































































































































































































































































Still Life













































































































































































































































































































































































































Portraits






























































































































































































































































Landscape





















































































































































































































































































Stone and Rocks












































































































































































Marbles



































































































































Les feuilles mortes
Lời việt : Nam Dao - Ngàn lá chết


Phối âm và hát : Nguyễn Trọng Khôi



















Glass











































































































































































































Tham khảo thêm về tác giả Nguyễn Trọng Khôi
















Nguyễn Anh Văn: 
Nguyễn Trọng Khôi qua sắc thái và âm thanh






Trần Doãn Nho:
 Nguyễn Trọng Khôi, một đôi điều ...






Lạc Việt Gallery  June / 2002






Trần Doãn Nho:
 Tranh Tĩnh Vật







Trần Nghi Hoàng:
 Bí Ẩn của Sự Sống và Hơi Thở Thơ trong tranh Nguyễn Trọng Khôi







Triều Hoa Đại: 
Thu đi cho lá vàng bay ...







Lâm Văn Sang: 
Nguyễn Trọng Khôi trong thế giới màu hồng







Old paintings (1975 - 1990)






























Và  Nguyễn Trọng Khôi ... Nhạc sĩ








Ca Khúc



















































Nguyễn Trọng Khôi 
Năm 19, 20 tuổi



























Văn Cao & Nguyễn Trọng Khôi










































































Nguyễn Quốc Trụ & Nguyễn Trọng Khôi


























Nguyễn Tôn Nhan & Nguyễn Trọng Khôi


























Nguyễn Trọng Khôi & Nguyễn Huy Thiệp























Nguyễn Trọng Khôi & Trương Vũ























Nguyễn Trọng Khôi & Phan Nhật Nam
























Phạm Duy & Nguyễn Trọng Khôi

























Trịnh Công Sơn & Nguyễn Trọng Khôi
























Phan Nguyên & Nguyễn Trọng Khôi























Chân Phương, Trần Doãn Nho, Lê Duyên (chủ tiệm), 
Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Huệ Chi























Nguyễn Tấn Đức (Chủ gallery), Nguyễn Trọng Khôi, Đinh Cường,
Trương Vũ, Phạm Cao Hoàng











































Website  Nguyễn Trọng Khôi



























Hiện sống và làm việc tại Hoa Kỳ
















Trở về 












MDTG là một webblog "mở" để mỗi ngày một hoàn thiện, cập nhật sáng tác mới cho từng trang và chỉ có thể hoàn hảo nhờ sự cộng tác của tất cả các tác giả và độc giả.



MDTG xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các văn hữu đã gởi tặng hình ảnh và tư liệu đến webblog từ nhiều năm qua.